Μαθητικό δυναμικό

Μαθητικό δυναμικό  Σχολικό έτος 2014-15
Πλήθος μαθητών ανά σχολικό έτος
Στο σχολείο μας φοιτούν 333 μαθητές και μαθήτριες.
Τάξη Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Α1 24 15 9
Α2 23 6 17
Α3 22 8 14
Α4 20 14 6
Α5 18 6 12
Α 107 49 58
Β1 26 11 15
Β2 25 16 9
Β3 24 13 11
Β4 27 7 20
Β 102 47 55
Γ1 25 13 12
Γ2 26 11 15
Γ3 25 12 13
Γ4 24 13 11
Γ5 24 12 12
Γ 124 61 63
ΣΥΝΟΛΟ 333 157 176
Οι μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Γ Τάξη 46 15 31 15 2 13 63 44 19
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β Τάξη 35 10 25 67 37 30Οι μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τις ακόλουθες επιλογές:
Τάξη Επιλογή Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Α Διαχείριση φυσικών πόρων 21 9 12
Καλλιτεχνική παιδεία-Εικαστικά 15 2 13
Καλλιτεχνική παιδεία-Θεατρολογία 16 0 16
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 16 7 9
Εφαρμογές Πληροφορικής 42 32 10
Γ Αρχές Οικονομικής θεωρίας 37 26 11
Πολυμέσα - Δίκτυα 87 35 52

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας


Δείτε τα δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο ...

[Σχολικό έτος 2003-04] [04-05] [05-06] [06-07] [07-08] [08-09] [09-10] [10-11] [11-12] [12-13] [13-14]
 
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2015