Καθηγητές
Καθηγητές
2013-2014
 
 
α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1 Γεωργάκη Ευαγγελία ΠΕ06-ΠΕ02 Αγγλικής & Ελληνικής Φιλολογίας
Διευθύντρια

Γεωργάκη Ευαγγελία
2 Καψούρης Γεώργιος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση - Υποδιευθυντής Καψούρης Γεώργιος
3 Αδαμόπουλος Ευστάθιος ΠΕ09 Οικονομολόγος Με οργανική θέση - Υποδιευθυντής Αδαμόπουλος Ευστάθιος
4 Κωνσταντή Βασιλική ΠΕ01 Θεολόγος Με οργανική θέση Κωνσταντή Βασιλική
5 Φλώρου Αθηνά ΠΕ01 Θεολόγος Διάθεση από ΠΥΣΔΕ
Φλώρου Αθηνά
6 Μουζάκης Νικόλαος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Μουζάκης Νικόλαος
7 Σαμαρά Βαγιούλα ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σαμαρά Βαγιούλα
8 Κονίδη Αθανασία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Κονίδη Αθανασία
9 Δουλγεράκη Σταματία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Δουλγεράκη Σταματία
10 Νάνου Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Νάνου Μαρία
11 Σιδερά Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σιδερά Παρασκευή
12 Παναγιωτοπούλου Ειρήνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Παναγιωτοπούλου Ειρήνη
13 Κίσκηρα Μάρθα ΠΕ02 Φιλόλογος Διάθεση από ΠΥΣΔΕ Κίσκηρα Μάρθα
14 Νερουτσόπουλος Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Νερουτσόπουλος Ιωάννης
15 Καρράς Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Καρράς Ιωάννης
16 Ρούσσης Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Ρούσσης Ιωάννης
17 Κιλμπασάνης Κωνσταντίνος ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Κιλμπασάνης Κωνσταντίνος
18 Ντανάκας Χρήστος ΠΕ03 Μαθηματικός Διάθεση από ΠΥΣΔΕ Ντανάκας Χρήστος
19 Βαριστέα Αναστασία ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Βαριστέα Αναστασία
20 Κοτσοβού Ελένη ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση  
21 Μιχάλης Ευάγγελος ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Μιχάλης Ευάγγελος
22 Δελής Αθανάσιος ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση Δελής Αθανάσιος
23 Κουτρολίκος Χρήστος ΠΕ04 Φυσικός Για συμπλήρωση ωραρίου Κουτρολίκος Χρήστος
24 Ευσταθίου Μαρίνα ΠΕ04 Χημικός Για συμπλήρωση ωραρίου Ευσταθίου Μαρίνα
25 Καραπέτη Μαρία ΠΕ05 Γαλλικών Με οργανική θέση Καραπέτη Μαρία
26 Αναστασιάδου Φιλία ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Αναστασιάδου Φιλία
27 Ταούζη Βασιλική ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Ταούζη Βασιλική
28 Καρακώστα Ελένη ΠΕ07 Γερμανικών Για συμπλήρωση ωραρίου Καρακώστα Ελένη
29 Πανονίδου Ελπίδα Ειρήνη ΠΕ08 Καλών τεχνών Για συμπλήρωση ωραρίου Πανονίδου Ελπίδα
30 Εμμανουηλίδου Κωνσταντίνα ΠΕ09 Οικονομολόγος Για συμπλήρωση ωραρίου Εμμανουηλίδου Κωνσταντίνα
31 Ίσκου Αρχοντούλα ΠΕ10 Κοινωνιολόγος Με οργανική θέση Ίσκου Αρχοντούλα
32 Δήμου Αναστάσιος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Με οργανική θέση Δήμου Αναστάσιος
33 Πατρινέλη Μαρία ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Για συμπλήρωση ωραρίου Πατρινέλη Μαρία
34 Γρηγοροπούλου Μαρίνα ΠΕ12 Αρχιτέκτονας Για συμπλήρωση ωραρίου Γρηγοροπούλου Μαρίνα
35 Μπουφίδη Μαρία ΠΕ14 Γεωπόνος Για συμπλήρωση ωραρίου Μπουφίδη Μαρία
36 Αγγέλη Αλεξάνδρα ΠΕ17 Πολιτικός Μηχανικός Για συμπλήρωση ωραρίου Αγγέλη Αλεξάνδρα
37 Αναστόπουλος Βασίλειος ΠΕ19 Πληροφορικής Με οργανική θέση Αναστόπουλος Βασίλειος
38 Παπακυρίτση Χαρίκλεια ΠΕ20 Πληροφορικής Για συμπλήρωση ωραρίου Παπακυρίτση Χαρίκλεια
Αποσπασμένοι/'Αδεια        
1 Κουσουλάκου Ελένη ΠΕ4 Φυσικός Σε απόσπαση  
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
[Σχολικό έτος 2004-2005] [2005-2006] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [2009-2010] [2010-2011] [2011-2012] [2012-2013] [2014-2015] [2015-2016] [2016-2017] [2017-2018]
 
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2013