Μαθητικό δυναμικό  Σχολικό έτος 2004-05
Κατά στο σχολικό έτος 2004-05 στο σχολείο μας φοιτούσαν 118 μαθητές και μαθήτριες.
Τάξη Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Α1 19 7 12
Α2 20 15 5
Α3 20 12 8
Α 59 34 25
Β1 19 9 12
Β2 20 6 14
Β3 20 5 15
Β 59 21 38
Γ1 - - -
Γ2 - - -
Γ3 - - -
Γ - - -
ΣΥΝΟΛΟ 118 55 63
Οι μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Τάξη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Β 13 1 12 19 5 14 27 15 12
Γ - - - - - - - - -Οι μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τις ακόλουθες επιλογές:
Τάξη Επιλογή Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Α Αισθητική Αγωγή 26 13 13
Γαλλικά 15 7 8
Εφαρμογές Η/Υ 19 9 10
Β Γραμμικό σχέδιο 23 10 13
Γαλλικά 17 2 15
Εφαρμογές Υπολογιστών 19 9 10
Γ Αρχές Οικονομικής θεωρίας - - -
Εφαρμογές Πληροφορικής - - -
Πολυμέσα - Δίκτυα - - -

Δεκαπενταμελές Συμβούλιο των Μαθητών του 2ου Ενιαίου Λυκείου Γέρακα
για το σχολικό έτος 2004-05

1 Εμμανουήλ Γεώργιος
2 Αγόρης Κωνσταντίνος
3 Ιωανίδης Γεώργιος
4 Αλεξανδράτου Ελισάβετ
5 Αρουτουνιάν Βικτώρια
6 Καραδεδές Αλέξανδρος
7 Βαρχανής Στυλιανός
8 Καρβέλας Κωνσταντίνος
9 Σπυρίδης Κωνσταντίνος
10 Κεφαλάς Γιώργος
11 Τριανταφυλλίδης Δημήτριος
12 Λάζαρος Χρήστος
13 Προκόπη Αγγελική
14 Χαϊρεδίνογλου Μαρία
15 Τομπουλίδη Μαρία

[Σχολικό έτος 2003-2004] [2005-2006] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [2009-2010]
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2004-2008