Καθηγητές
Καθηγητές
2011-2012
 
 
α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1 Γεωργάκη Ευαγγελία ΠΕ06-ΠΕ02 Αγγλικής & Ελληνικής Φιλολογίας
Διευθύντρια

Γεωργάκη Ευαγγελία
2 Καψούρης Γεώργιος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση - Υποδιευθυντής Καψούρης Γεώργιος
3 Αδαμόπουλος Ευστάθιος ΠΕ09 Οικονομολόγος Με οργανική θέση - Υποδιευθυντής Αδαμόπουλος Ευστάθιος
4 Κωνσταντή Βασιλική ΠΕ01 Θεολόγος Με οργανική θέση Κωνσταντή Βασιλική
5 Αδαμόπουλος Παναγιώτης ΠΕ01 Θεολόγος Αναπληρωτής  
6 Δουλγεράκη Σταματία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Δουλγεράκη Σταματία
7 Μποφίλιου Αικατερίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Μποφίλιου Αικατερίνη
8 Μουζάκης Νικόλαος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Μουζάκης Νικόλαος
9 Σαμαρά Βαγιούλα ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σαμαρά Βαγιούλα
10 Κονίδη Αθανασία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Κονίδη Αθανασία
11 Νάνου Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Νάνου Μαρία
12 Σιδερά Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σιδερά Παρασκευή
13 Παναγιωτοπούλου Ειρήνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Παναγιωτοπούλου Ειρήνη
14 Κληροπούλου Ιωάννα ΠΕ02 Φιλόλογος Για συμπλήρωση ωραρίου  
15 Λιναρδάτου Ζωή ΠΕ02 Φιλόλογος Αναπληρώτρια Λιναρδάτου Ζωή
16 Νερουτσόπουλος Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Νερουτσόπουλος Ιωάννης
17 Μέρρης Δημήτριος ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Μέρρης Δημήτριος
18 Καρράς Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Καρράς Ιωάννης
19 Ρούσσης Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Ρούσσης Ιωάννης
20 Κιλμπασάνης Κωνσταντίνος ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Κιλμπασάνης Κωνσταντίνος
21 Βαριστέα Αναστασία ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Βαριστέα Αναστασία
22 Κοτσοβού Ελένη ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση  
23 Μιχάλης Ευάγγελος ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Μιχάλης Ευάγγελος
24 Δελής Αθανάσιος ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση Δελής Αθανάσιος
25 Βρυζάλας Γεώργιος ΠΕ04 Φυσικός Με απόσπαση Βρυζάλας Γεώργιος
26 Δαμουλάκης Ευγένιος ΠΕ14.4 Γεωπόνος Για συμπλήρωση ωραρίου  
27 Καραπέτη Μαρία ΠΕ05 Γαλλικών Με οργανική θέση Καραπέτη Μαρία
28 Αναστασιάδου Φιλία ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Αναστασιάδου Φιλία
29 Λεμπέση Αικατερίνη ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Λεμπέση Αικατερίνη
30 Ίσκου Αρχοντούλα ΠΕ10 Κοινωνιολόγος Με οργανική θέση Ίσκου Αρχοντούλα
31 Δήμου Αναστάσιος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Με οργανική θέση Δήμου Αναστάσιος
32 Πατρινέλη Μαρία ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Για συμπλήρωση ωραρίου Πατρινέλη Μαρία
33 Αναστόπουλος Βασίλειος ΠΕ19 Πληροφορικής Με οργανική θέση Αναστόπουλος Βασίλειος
34 Τόγια Αντωνία ΠΕ19 Πληροφορικής Για συμπλήρωση ωραρίου  
Αποσπασμένοι/'Αδεια        
1 Πλειώνη Μυρσίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Σχολείο εξωτερικού Πλειώνη Μυρσίνη
2 Μπούσιου Ουρανία ΠΕ19 Πληροφορικής Διάθεση σε δημοτικό Μπούσιου Ουρανία
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
[Σχολικό έτος 2004-2005] [2005-2006] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [2009-2010] [2010-2011] [2012-2013] [2013-2014] [2014-2015] [2015-2016] [2016-2017] [2017-2018]
 
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2011-12