Καθηγητές
Καθηγητές
2009-2010
 
 
α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ04 Βιολόγος
Διευθύντρια από τoν Φεβρουάριο του 2010

 
2 Αργυρού Φροσούλα ΠΕ04 Φυσικός Διευθύντρια μέχρι το Δεκέμβριο του 2009,
που συνταξιοδοτήθηκε
Αργυρού Φροσούλα
3 Λεμπέση Αικατερίνη ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση - Υποδιευθύντρια Λεμπέση Αικατερίνη
4 Κωνσταντή Βασιλική ΠΕ01 Θεολόγος Με οργανική θέση Κωνσταντή Βασιλική
5 Μποφίλιου Αικατερίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Μποφίλιου Αικατερίνη
6 Μουζάκης Νικόλαος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Μουζάκης Νικόλαος
7 Σαμαρά Βαγιούλα ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σαμαρά Βαγιούλα
8 Κονίδη Αθανασία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Κονίδη Αθανασία
9 Δουλγεράκη Σταματία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Δουλγεράκη Σταματία
10 Σιδερά Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σιδερά Παρασκευή
11 Καψούρης Γεώργιος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Καψούρης Γεώργιος
12 Νάνου Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Νάνου Μαρία
13 Μπαλαφούτη Αικατερίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με απόσπαση Μπαλαφούτη Αικατερίνη
14 Μέρρης Δημήτριος ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Μέρρης Δημήτριος
15 Νερουτσόπουλος Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Νερουτσόπουλος Ιωάννης
16 Καρράς Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Καρράς Ιωάννης
17 Ρούσσης Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Ρούσσης Ιωάννης
18 Κιλμπασάνης Κωνσταντίνος ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Κιλμπασάνης Κωνσταντίνος
19 Βαριστέα Αναστασία ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Βαριστέα Αναστασία
20 Κοτσοβού Ελένη ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση  
21 Μιχάλης Ευάγγελος ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Μιχάλης Ευάγγελος
22 Δελής Αθανάσιος ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση Δελής Αθανάσιος
23 Χαλβατζής Στέργιος ΠΕ04 Χημικός Με απόσπαση Χαλβατζής Στέργιος
24 Αναστασιάδου Φιλία ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Αναστασιάδου Φιλία
25 Αδαμόπουλος Ευστάθιος ΠΕ09 Οικονομολόγος Με οργανική θέση Αδαμόπουλος Ευστάθιος
26 Ίσκου Αρχοντούλα ΠΕ10 Κοινωνιολόγος Με οργανική θέση Ίσκου Αρχοντούλα
27 Αδαλής Ανδρέας ΠΕ08 Εικαστικών Με διάθεση από το 3ο Γυμν. Γέρακα  
28 Δήμου Αναστάσιος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Με οργανική θέση Δήμου Αναστάσιος
29 Χατζηθεοδώρου Γεώργιος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Για συμπλήρωση ωραρίου Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
30 Αναστόπουλος Βασίλειος ΠΕ19 Πληροφορικής Με οργανική θέση Αναστόπουλος Βασίλειος
31 Μπούσιου Ουρανία ΠΕ19 Πληροφορικής Με οργανική θέση Μπούσιου Ουρανία
32 Βανικιώτης Χρυσόστομος ΠΕ01 Θεολόγος Ωρομίσθιος  
33 Καραδήμα Μαριγιάννα ΠΕ01 Θεολόγος Ωρομίσθια  
Αποσπασμένοι/'Αδεια        
1 Καραπέτη Μαρία ΠΕ05 Γαλλικών Γραφείο ΣΕΠ 2ο Γυμνάσιο Λαυρίου  
2 Παναγιωτοπούλου Ειρήνη ΠΕ02 Φιλόλογος 1ο Γραφείο Δ.Ε Αν. Αττικής  
3 Πλειώνη Μυρσίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Σχολείο εξωτερικού  
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
[Σχολικό έτος 2004-2005] [2005-2006] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [2010-2011] [2011-2012] [2012-2013] [2013-2014] [2014-2015] [2015-2016] [2016-2017] [2017-2018]
 
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2010