Καθηγητές
Καθηγητές
2012-2013
 
 
α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1 Γεωργάκη Ευαγγελία ΠΕ06-ΠΕ02 Αγγλικής & Ελληνικής Φιλολογίας
Διευθύντρια

Γεωργάκη Ευαγγελία
2 Καψούρης Γεώργιος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση - Υποδιευθυντής Καψούρης Γεώργιος
3 Αδαμόπουλος Ευστάθιος ΠΕ09 Οικονομολόγος Με οργανική θέση - Υποδιευθυντής Αδαμόπουλος Ευστάθιος
4 Κωνσταντή Βασιλική ΠΕ01 Θεολόγος Με οργανική θέση Κωνσταντή Βασιλική
5 Γιατρά Αριστέα ΠΕ01 Θεολόγος Για συμπλήρωση ωραρίου Γιατρά Αριστέα
6 Μουζάκης Νικόλαος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Μουζάκης Νικόλαος
7 Σαμαρά Βαγιούλα ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σαμαρά Βαγιούλα
10 Κονίδη Αθανασία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Κονίδη Αθανασία
9 Δουλγεράκη Σταματία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Δουλγεράκη Σταματία
10 Νάνου Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Νάνου Μαρία
11 Σιδερά Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σιδερά Παρασκευή
12 Παναγιωτοπούλου Ειρήνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Παναγιωτοπούλου Ειρήνη
13 Κατσάνου Ευανθία ΠΕ02 Φιλόλογος Με απόσπαση Κατσάνου Ευανθία
14 Φραγκιουδάκη Στυλιανή ΠΕ02 Φιλόλογος Με απόσπαση Φραγκιουδάκη Στυλιανή
15 Νερουτσόπουλος Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Νερουτσόπουλος Ιωάννης
16 Μέρρης Δημήτριος ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Μέρρης Δημήτριος
17 Καρράς Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Καρράς Ιωάννης
18 Ρούσσης Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Ρούσσης Ιωάννης
19 Ψαρράς Μανώλης ΠΕ03 Μαθηματικός   Ψαρράς Μανώλης
20 Βαριστέα Αναστασία ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Βαριστέα Αναστασία
21 Κοτσοβού Ελένη ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση  
22 Μιχάλης Ευάγγελος ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Μιχάλης Ευάγγελος
23 Δελής Αθανάσιος ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση Δελής Αθανάσιος
24 Παπαϊωνάνου Αριστείδης ΠΕ04 Βιολόγος Με απόσπαση Παπαϊωνάνου Αριστείδης
25 Παπακωνσταντίνου Χρήστος ΠΕ04 Φυσικός Με απόσπαση Παπακωνσταντίνου Χρήστος
26 Καραπέτη Μαρία ΠΕ05 Γαλλικών Με οργανική θέση Καραπέτη Μαρία
27 Αναστασιάδου Φιλία ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Αναστασιάδου Φιλία
28 Αρτοποιάδου Αθηνά ΠΕ06 Αγγλικών Με απόσπαση Αρτοποιάδου Αθηνά
29 Χαλβατζόγλου Ιωσήφ ΠΕ08 Εικαστικών Με απόσπαση Χαλβατζόγλου Ιωσήφ
30 Ίσκου Αρχοντούλα ΠΕ10 Κοινωνιολόγος Με οργανική θέση Ίσκου Αρχοντούλα
31 Δήμου Αναστάσιος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Με οργανική θέση Δήμου Αναστάσιος
32 Πατρινέλη Μαρία ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Για συμπλήρωση ωραρίου Πατρινέλη Μαρία
33 Αναστόπουλος Βασίλειος ΠΕ19 Πληροφορικής Με οργανική θέση Αναστόπουλος Βασίλειος
34 Τόγια Αντωνία ΠΕ19 Πληροφορικής Για συμπλήρωση ωραρίου
Αποσπασμένοι/'Αδεια        
1 Μπούσιου Ουρανία ΠΕ19 Πληροφορικής Διάθεση σε δημοτικό Μπούσιου Ουρανία
2 Κιλμπασάνης Κωνσταντίνος ΠΕ03 Μαθηματικός Σε απόσπαση Κιλμπασάνης Κωνσταντίνος
3 Μποφίλιου Αικατερίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Σε άδεια Μποφίλιου Αικατερίνη
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
[Σχολικό έτος 2004-2005] [2005-2006] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [2009-2010] [2010-2011] [2011-2012] [2013-2014] [2014-2015] [2015-2016] [2016-2017] [2017-2018]
 
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2012-13