Βιολογία - Β Λυκείου
(από την καθηγήτρια κα. Σοφία Πέτροβα)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Χημική σύσταση του κυττάρου



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: προσομοιώσεις και βίντεο


Κεφάλαιο 2: Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: προσομοιώσεις και βίντεο


Κεφάλαιο 3: Μεταβολισμός


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: προσομοιώσεις και βίντεο


Κεφάλαιο 4 Γενετική

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: προσομοιώσεις και βίντεο


© 2016 - 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα - Σοφία Πέτροβα