Καθηγητές
Καθηγητές
2014-2015
 
 
α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1 Γεωργάκη Ευαγγελία ΠΕ06-ΠΕ02 Αγγλικής & Ελληνικής Φιλολογίας
Διευθύντρια

Γεωργάκη Ευαγγελία
2 Καψούρης Γεώργιος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση - Υποδιευθυντής Καψούρης Γεώργιος
3 Αδαμόπουλος Ευστάθιος ΠΕ09 Οικονομολόγος Με οργανική θέση - Υποδιευθυντής Αδαμόπουλος Ευστάθιος
4 Κωνσταντή Βασιλική ΠΕ01 Θεολόγος Με οργανική θέση Κωνσταντή Βασιλική
5 Φλώρου Αθηνά ΠΕ01 Θεολόγος Διάθεση από ΠΥΣΔΕ
Φλώρου Αθηνά
6 Μουζάκης Νικόλαος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Μουζάκης Νικόλαος
7 Σαμαρά Βαγιούλα ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σαμαρά Βαγιούλα
8 Κονίδη Αθανασία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Κονίδη Αθανασία
9 Δουλγεράκη Σταματία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Δουλγεράκη Σταματία
10 Σιδερά Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σιδερά Παρασκευή
11 Παναγιωτοπούλου Ειρήνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Παναγιωτοπούλου Ειρήνη
12 Φραγκιουδάκη Στυλιανή ΠΕ02 Φιλόλογος Με απόσπαση Φραγκιουδάκη Στυλιανή
13 Βεληζιώτη Αγγελική ΠΕ02 Φιλόλογος Για συμπλήρωση ωραρίου  
14 Παπαλεξάνδρου Αριστέα ΠΕ02 Φιλόλογος Για συμπλήρωση ωραρίου  
15 Σγουράκη Αλεξάνδρα ΠΕ02 Φιλόλογος Για συμπλήρωση ωραρίου (Νοέμβριο & Δεκέμβριο)  
16 Νερουτσόπουλος Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Νερουτσόπουλος Ιωάννης
17 Καρράς Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Καρράς Ιωάννης
18 Ρούσσης Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Ρούσσης Ιωάννης
19 Κιλμπασάνης Κωνσταντίνος ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Κιλμπασάνης Κωνσταντίνος
20 Βαριστέα Αναστασία ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Βαριστέα Αναστασία
21 Κοτσοβού Ελένη ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση  
22 Μιχάλης Ευάγγελος ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Μιχάλης Ευάγγελος
23 Δελής Αθανάσιος ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση Δελής Αθανάσιος
24 Καραπέτη Μαρία ΠΕ05 Γαλλικών Με οργανική θέση Καραπέτη Μαρία
25 Αναστασιάδου Φιλία ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Αναστασιάδου Φιλία
26 Ταούζη Βασιλική ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Ταούζη Βασιλική
27 Πανονίδου Ελπίδα Ειρήνη ΠΕ08 Καλών τεχνών Για συμπλήρωση ωραρίου Πανονίδου Ελπίδα
28 Λάζου Μαρία ΠΕ09 Οικονομολόγος Για συμπλήρωση ωραρίου  
29 Ίσκου Αρχοντούλα ΠΕ10 Κοινωνιολόγος Με οργανική θέση Ίσκου Αρχοντούλα
30 Δήμου Αναστάσιος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Με οργανική θέση Δήμου Αναστάσιος
31 Πατρινέλη Μαρία ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Για συμπλήρωση ωραρίου Πατρινέλη Μαρία
32 Μπουφίδη Μαρία ΠΕ14 Γεωπόνος Με απόσπαση Μπουφίδη Μαρία
33 Αναστόπουλος Βασίλειος ΠΕ19 Πληροφορικής Με οργανική θέση Αναστόπουλος Βασίλειος
34 Τόγια Αντωνία ΠΕ19 Πληροφορικής Για συμπλήρωση ωραρίου Τόγια Αντωνία
35 Μπαλή Περσεφόνη ΠΕ33 - ΠΕ02 Μεθοδολογίας, ιστορίας & Θεωρίας επιστήμης -Φιλόλογος Με διάθεση ΠΥΣΔΕ  
Αποσπασμένοι/'Αδεια        
1 Νάνου Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος Σε απόσπαση  
2 Κουσουλάκου Ελένη ΠΕ4 Φυσικός Σε απόσπαση  
3 Ψαρουδάκη Ευδοξία ΠΕ02 Φιλόλογος Σε απόσπαση  
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
[Σχολικό έτος 2004-2005] [2005-2006] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [2009-2010] [2010-2011] [2011-2012] [2012-2013] [2013-2014] [2015-2016] [2016-2017] [2017-2018]
 
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2014