Καθηγητές
Καθηγητές
2017-2018
 
 
α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1 Γεωργάκη Ευαγγελία ΠΕ06-ΠΕ02 Αγγλικής & Ελληνικής Φιλολογίας
Διευθύντρια

Γεωργάκη Ευαγγελία
2 Νερουτσόπουλος Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Νερουτσόπουλος Ιωάννης
3 Αδαμόπουλος Ευστάθιος ΠΕ09 Οικονομολόγος Με οργανική θέση Αδαμόπουλος Ευστάθιος
4 Κωνσταντή Βασιλική ΠΕ01 Θεολόγος Με οργανική θέση Κωνσταντή Βασιλική
5 Φλώρου Αθηνά ΠΕ01 Θεολόγος Διάθεση από ΠΥΣΔΕ
Φλώρου Αθηνά
6 Σαμαρά Βαγιούλα ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σαμαρά Βαγιούλα
7 Κονίδη Αθανασία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Κονίδη Αθανασία
8 Δουλγεράκη Σταματία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Δουλγεράκη Σταματία
9 Σιδερά Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σιδερά Παρασκευή
10 Νάνου Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Νάνου Μαρία
11 Παναγιωτοπούλου Ειρήνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Παναγιωτοπούλου Ειρήνη
12 Ψαρουδάκη Ευδοξία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Ψαρουδάκη Ευδοξία
13 Οικονομοπούλου Στυλιανή ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση  
14 Βεληζιώτη Σπυριδούλα ΠΕ02 Φιλόλογος Διάθεση από ΠΥΣΔΕ  
15 Καρράς Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Καρράς Ιωάννης
16 Ρούσσης Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Ρούσσης Ιωάννης
17 Προμπονάς Εμμανουήλ ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Προμπονάς Εμμανουήλ
18 Μπάρκας Κωνσταντίνος ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση  
19 Βαριστέα Αναστασία ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Βαριστέα Αναστασία
20 Κοτσοβού Ελένη ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση  
21 Μιχάλης Ευάγγελος ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Μιχάλης Ευάγγελος
22 Δελής Αθανάσιος ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση Δελής Αθανάσιος
23 Πέτροβα Σοφία ΠΕ04.02 Χημικός Με διάθεση ΠΥΣΔΕ Πέτροβα Σοφία
24 Καραπέτη Μαρία ΠΕ05 Γαλλικών Με οργανική θέση Καραπέτη Μαρία
25 Αναστασιάδου Φιλία ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Αναστασιάδου Φιλία
26 Ταούζη Βασιλική ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Ταούζη Βασιλική
27 Γαβρά Αναστασία ΠΕ07 Γερμανικών Διάθεση από ΠΥΣΔΕ  
28 Ίσκου Αρχοντούλα ΠΕ10 Κοινωνιολόγος Με οργανική θέση Ίσκου Αρχοντούλα
29 Δήμου Αναστάσιος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Με οργανική θέση Δήμου Αναστάσιος
30 Παμπούκη Ειρήνη ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Διάθεση από ΠΥΣΔΕ  
31 Ζερεφού Δήμητρα ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Διάθεση από ΠΥΣΔΕ  
32 Τσιαπράζη Μαρία ΠΕ13 Νομικός Με οργανική θέση Τσιαπράζη Μαρία
33 Παπαδημητρίου Καλλιόπη ΠΕ16 Μουσικός Διάθεση από ΠΥΣΔΕ  
34 Μάρκου Μάρκος ΠΕ Καλλιτεχνικών Αναπληρωτής  
35 Κυρλής Ευθύμιος ΠΕ Δραματικής Τέχνης Διάθεση από ΠΥΣΔΕ  
36 Αναστόπουλος Βασίλειος ΠΕ19 Πληροφορικής Με οργανική θέση Αναστόπουλος Βασίλειος
37 Οικονόμου Μάρθα ΠΕ02.50 Φιλόλογος Για παράλληλη στήριξη  
38 Κόλλια Ιωάννα ΠΕ02.50 Φιλόλογος Για παράλληλη στήριξη  
39 Λογδανίδου Μαρία ΠΕ02.50 Φιλόλογος Για παράλληλη στήριξη  
40 Γεωργακοπούλου Αικατερίνη ΠΕ03.50 Μαθηματικός Για παράλληλη στήριξη  
41 Γεωργανά Αθανασία ΠΕ03.50 Μαθηματικός Για παράλληλη στήριξη  
42 Μπρεγιάννη Ευριδίκη ΠΕ04.01.50 Φυσικός Για παράλληλη στήριξη  
Αποσπασμένοι/'Αδεια        
1 Καψούρης Γεώργιος ΠΕ02 Φιλόλογος Διευθυντής στο άλλο σχολείο  
2 Κουσουλάκου Ελένη ΠΕ4 Φυσικός Σε απόσπαση  
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
[Σχολικό έτος 2004-2005] [2005-2006] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [2009-2010] [2010-2011] [2011-2012] [2012-2013] [2013-2014] [2014-2015] [2015-2016] [2016-2017]
 
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2017