Καθηγητές
Καθηγητές
2008-2009
 
 
α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1 Αργυρού Φροσούλα ΠΕ04 Φυσικός Διευθύντρια Αργυρού Φροσούλα
2 Κωνσταντή Βασιλική ΠΕ01 Θεολόγος Με οργανική θέση Κωνσταντή Βασιλική
3 Κουραμίδου Ελένη ΠΕ01 Θεολόγος Συμπλήρωση ωραρίου  
4 Τσουκαλά Γεωργία ΠΕ01 Θεολόγος Συμπλήρωση ωραρίου  
5 Μποφίλιου Αικατερίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Μποφίλιου Αικατερίνη
6 Μουζάκης Νικόλαος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Μουζάκης Νικόλαος
7 Σαμαρά Βαγιούλα ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σαμαρά Βαγιούλα
8 Κονίδη Αθανασία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Κονίδη Αθανασία
9 Δουλγεράκη Σταματία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Δουλγεράκη Σταματία
10 Μπαλαφούτη Αικατερίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με απόσπαση Μπαλαφούτη Αικατερίνη
11 Σιδερά Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σιδερά Παρασκευή
12 Καψούρης Γεώργιος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Καψούρης Γεώργιος
13 Νάνου Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Νάνου Μαρία
14 Μέρρης Δημήτριος ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Μέρρης Δημήτριος
15 Νερουτσόπουλος Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Νερουτσόπουλος Ιωάννης
16 Καρράς Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Καρράς Ιωάννης
17 Ρούσσης Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Ρούσσης Ιωάννης
18 Βαριστέα Αναστασία ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Βαριστέα Αναστασία
19 Κοτσοβού Ελένη ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση  
20 Μιχάλης Ευάγγελος ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Μιχάλης Ευάγγελος
21 Χαλβατζής Στέργιος ΠΕ04 Χημικός Με απόσπαση Χαλβατζής Στέργιος
22 Δελής Αθανάσιος ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση Δελής Αθανάσιος
23 Αναστασιάδου Φιλία ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Αναστασιάδου Φιλία
24 Λεμπέση Αικατερίνη ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση - Υποδιευθύντρια Λεμπέση Αικατερίνη
25 Ταμπακάκη Πελαγία ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Για συμπλήρωση ωραρίου Ταμπακάκη Πελαγία
26 Αδαμόπουλος Ευστάθιος ΠΕ09 Οικονομολόγος Με οργανική θέση Αδαμόπουλος Ευστάθιος
27 Ίσκου Αρχοντούλα ΠΕ10 Κοινωνιολόγος Με οργανική θέση Ίσκου Αρχοντούλα
28 Μεντή Ειρήνη ΠΕ12 Φυσικής Αγωγής Με οργανική θέση Μεντή Ειρήνη
29 Βερυκάκη Γεωργία ΠΕ12.2 Πολιτικός Μηχανικός Συμπλήρωση ωραρίου  
30 Αναστόπουλος Βασίλειος ΠΕ19 Πληροφορικής Με οργανική θέση Αναστόπουλος Βασίλειος
Αποσπασμένοι/'Αδεια        
1 Πλειώνη Μυρσίνη ΠΕ02 Φιλόλογος    
2 Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος ΠΕ03 Μαθηματικός    
3 Καραπέτη Μαρία ΠΕ05 Γαλλικών    
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
[Σχολικό έτος 2004-2005] [2005-2006] [2006-2007] [2007-2008] [2009-2010] [2010-2011] [2011-2012] [2012-2013] [2013-2014] [2014-2015] [2015-2016] [2016-2017] [2017-2018]
 
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2009