Καθηγητές
Καθηγητές
2010-2011
 
 
α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1 Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ04 Βιολόγος
Διευθύντρια

Σπυροπούλου Μαρία
2 Νερουτσόπουλος Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση - Υποδιευθυντής Νερουτσόπουλος Ιωάννης
3 Κωνσταντή Βασιλική ΠΕ01 Θεολόγος Με οργανική θέση Κωνσταντή Βασιλική
4 Δουλγεράκη Σταματία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Δουλγεράκη Σταματία
5 Μποφίλιου Αικατερίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Μποφίλιου Αικατερίνη
6 Μουζάκης Νικόλαος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Μουζάκης Νικόλαος
7 Σαμαρά Βαγιούλα ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σαμαρά Βαγιούλα
8 Μιχαηλίδης Αντώνης ΠΕ02 Φιλόλογος Με απόσπαση Μιχαηλίδης Αντώνης
9 Νάνου Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Νάνου Μαρία
10 Σιδερά Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σιδερά Παρασκευή
11 Καψούρης Γεώργιος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Καψούρης Γεώργιος
12 Παναγιωτοπούλου Ειρήνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Παναγιωτοπούλου Ειρήνη
13 Μέρρης Δημήτριος ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Μέρρης Δημήτριος
14 Καρράς Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Καρράς Ιωάννης
15 Ρούσσης Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Ρούσσης Ιωάννης
16 Κιλμπασάνης Κωνσταντίνος ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Κιλμπασάνης Κωνσταντίνος
17 Βαριστέα Αναστασία ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Βαριστέα Αναστασία
18 Κοτσοβού Ελένη ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση  
19 Μιχάλης Ευάγγελος ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Μιχάλης Ευάγγελος
20 Δελής Αθανάσιος ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση Δελής Αθανάσιος
21 Λιμνιώτη Γραμματική ΠΕ04 Χημικός Για συμπλήρωση ωραρίου  
22 Αναστασιάδου Φιλία ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Αναστασιάδου Φιλία
23 Λεμπέση Αικατερίνη ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Λεμπέση Αικατερίνη
24 Αδαμόπουλος Ευστάθιος ΠΕ09 Οικονομολόγος Με οργανική θέση Αδαμόπουλος Ευστάθιος
25 Ίσκου Αρχοντούλα ΠΕ10 Κοινωνιολόγος Με οργανική θέση Ίσκου Αρχοντούλα
26 Αδαλής Ανδρέας ΠΕ08 Εικαστικών Με διάθεση από το 3ο Γυμν. Γέρακα Αδαλής Ανδρέας
27 Δήμου Αναστάσιος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Με οργανική θέση Δήμου Αναστάσιος
28 Σιδέρη Αθηνά ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Για συμπλήρωση ωραρίου Σιδέρη Αθηνά
29 Καββουσανού Δέσποινα ΠΕ12 Τεχνολόγος Για συμπλήρωση ωραρίου Καββουσανού Δέσποινα
30 Αναστόπουλος Βασίλειος ΠΕ19 Πληροφορικής Με οργανική θέση Αναστόπουλος Βασίλειος
31 Μπούσιου Ουρανία ΠΕ19 Πληροφορικής Με οργανική θέση Μπούσιου Ουρανία
32 Παντέρη Βικτωρία ΠΕ01 Θεολόγος Για συμπλήρωση ωραρίου  
Αποσπασμένοι/'Αδεια        
1 Καραπέτη Μαρία ΠΕ05 Γαλλικών Γραφείο ΣΕΠ 2ο Γυμνάσιο Λαυρίου  
2 Κονίδη Αθανασία ΠΕ02 Φιλόλογος Απόσπαση στο ΓΕΛ Πικερμίου  
3 Πλειώνη Μυρσίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Σχολείο εξωτερικού  
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
[Σχολικό έτος 2004-2005] [2005-2006] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [2009-2010] [2011-2012] [2012-2013] [2013-2014] [2014-2015] [2015-2016] [2016-2017] [2017-2018]
 
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2010