Καθηγητές έτους 2005-2006
 
 
α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα    
1 Αργυρού Φροσούλα ΠΕ04 Φυσικός Διευθύντρια
2 Κωνσταντή Βασιλική ΠΕ01 Θεολόγος Υποδιευθύντρια
3 Μποφίλιου Αικατερίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση
4 Μουζάκης Νικόλαος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση
5 Πλειώνη Μυρσίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση
6 Σαμαρά Βαγιούλα ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση
7 Μπαλαφούτη Αικατερίνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με απόσπαση  
8 Μέρρης Δημήτριος ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση
9 Νερουτσόπουλος Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση
10 Καρράς Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση
11 Νάσιου Ιωάννης ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση
12 Βαριστέα Αναστασία ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση
13 Κοτσοβού Ελένη ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση
14 Χαλβατζής Στέργιος ΠΕ04 Χημικός Με απόσπαση
15 Αναστασιάδου Φιλία ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση
16 Αναγνωστάτου Ελένη ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Για συμπλήρωση ωραρίου
17 Αδαμόπουλος Ευστάθιος ΠΕ09 Οικονομολόγος Με οργανική θέση
18 Δήμου Αναστάσιος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Με απόσπαση
19 Βογιατζής Κώστας ΠΕ19 Πληροφορικής Με απόσπαση
Αποσπασμένοι/Άδεια      
1 Καπιολδάση Χρυσούλα ΠΕ02 Φιλόλογος Με Οργανική θέση
2 Καπόγιαννη Νάντια ΠΕ05 Γαλλικών   
3 Μεντή Ειρήνη ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής  
[Σχολικό έτος 2004-2005] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [2009-2010] [2010-2011] [2011-2012] [2012-2013] [2013-2014] [2014-2015] [2015-2016] [2016-2017] [2017-2018]
 
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2004-2006