Καθηγητές
Καθηγητές
2015-2016
 
 
α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1 Γεωργάκη Ευαγγελία ΠΕ06-ΠΕ02 Αγγλικής & Ελληνικής Φιλολογίας
Διευθύντρια

Γεωργάκη Ευαγγελία
2 Νερουτσόπουλος Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση - Υποδιευθυντής Νερουτσόπουλος Ιωάννης
3 Αδαμόπουλος Ευστάθιος ΠΕ09 Οικονομολόγος Με οργανική θέση - Υποδιευθυντής Αδαμόπουλος Ευστάθιος
4 Κωνσταντή Βασιλική ΠΕ01 Θεολόγος Με οργανική θέση Κωνσταντή Βασιλική
5 Φλώρου Αθηνά ΠΕ01 Θεολόγος Διάθεση από ΠΥΣΔΕ
Φλώρου Αθηνά
6 Μουζάκης Νικόλαος ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Μουζάκης Νικόλαος
7 Σαμαρά Βαγιούλα ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σαμαρά Βαγιούλα
8 Κονίδη Αθανασία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Κονίδη Αθανασία
9 Δουλγεράκη Σταματία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Δουλγεράκη Σταματία
10 Σιδερά Παρασκευή ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Σιδερά Παρασκευή
11 Παναγιωτοπούλου Ειρήνη ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Παναγιωτοπούλου Ειρήνη
12 Ψαρουδάκη Ευδοξία ΠΕ02 Φιλόλογος Με οργανική θέση Ψαρουδάκη Ευδοξία
13 Κρεμμύδη Φιλιππίνα ΠΕ02 Φιλόλογος Διάθεση από ΠΥΣΔΕ Κρεμμύδη Φιλιππίνα
14 Καρράς Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Καρράς Ιωάννης
15 Ρούσσης Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Ρούσσης Ιωάννης
16 Προμπονάς Εμμανουήλ ΠΕ03 Μαθηματικός Με οργανική θέση Προμπονάς Εμμανουήλ
17 Μανωλοπούλου Χριστίνα ΠΕ03 Μαθηματικός Διάθεση από ΠΥΣΔΕ Μανωλοπούλου Χριστίνα
18 Βαριστέα Αναστασία ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Βαριστέα Αναστασία
19 Κοτσοβού Ελένη ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση  
20 Μιχάλης Ευάγγελος ΠΕ04 Φυσικός Με οργανική θέση Μιχάλης Ευάγγελος
21 Δελής Αθανάσιος ΠΕ04 Χημικός Με οργανική θέση Δελής Αθανάσιος
22 Πέτροβα Σοφία ΠΕ04.02 Χημικός Με διάθεση ΠΥΣΔΕ Πέτροβα Σοφία
23 Καραπέτη Μαρία ΠΕ05 Γαλλικών Με οργανική θέση Καραπέτη Μαρία
24 Αναστασιάδου Φιλία ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Αναστασιάδου Φιλία
25 Ταούζη Βασιλική ΠΕ06 Αγγλικών Με οργανική θέση Ταούζη Βασιλική
26 Κελαϊδή Μαρία ΠΕ08 Εικαστικών Για συμπλήρωση ωραρίου Κελαϊδή Μαρία
27 Ίσκου Αρχοντούλα ΠΕ10 Κοινωνιολόγος Με οργανική θέση Ίσκου Αρχοντούλα
28 Δήμου Αναστάσιος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Με οργανική θέση Δήμου Αναστάσιος
29 Κουλούρης Ιωάννης ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Για συμπλήρωση ωραρίου (Νοέμβριος 2015)  
30 Πατρινέλη Μαρία ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Για συμπλήρωση ωραρίου Πατρινέλη Μαρία
31 Αναστόπουλος Βασίλειος ΠΕ19 Πληροφορικής Με οργανική θέση Αναστόπουλος Βασίλειος
32 Ζαφείρη Χρυσάνθη ΠΕ19 Πληροφορικής Για συμπλήρωση ωραρίου Ζαφείρη Χρυσάνθη
Αποσπασμένοι/'Αδεια        
1 Καψούρης Γεώργιος ΠΕ02 Φιλόλογος Σε απόσπαση  
2 Νάνου Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος Σε απόσπαση  
3 Κουσουλάκου Ελένη ΠΕ4 Φυσικός Σε απόσπαση  
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
[Σχολικό έτος 2004-2005] [2005-2006] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [2009-2010] [2010-2011] [2011-2012] [2012-2013] [2013-2014] [2014-2015] [2016-2017] [2017-2018]
 
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2015