Μαθητικό δυναμικό  Σχολικό έτος 2003-04
Κατά στο σχολικό έτος 2003-04, που πρωτολειτούργησε στο σχολείο μας, φοιτούσαν 66 μαθητές και μαθήτριες.
Τάξη Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Α1 21 9 12
Α2 23 7 16
Α3 22 8 14
Α 66 24 42
Β1 - - -
Β2 - - -
Β3 - - -
Β - - -
Γ1 - - -
Γ2 - - -
Γ3 - - -
Γ - - -
ΣΥΝΟΛΟ 66 24 42Οι μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τις ακόλουθες επιλογές:
Τάξη Επιλογή Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Α Αισθητική Αγωγή 21 3 18
Γαλλικά 19 5 14
Εφαρμογές Πληροφορικής 26 16 10
Β Γραμμικό σχέδιο - - -
Γαλλικά - - -
Εφαρμογές Υπολογιστών - - -
Γ Αρχές Οικονομικής θεωρίας - - -
Εφαρμογές Υπολογιστών - - -
Πολυμέσα - Δίκτυα - - -

[Σχολικό έτος 2004-2005] [2005-2006] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [2009-2010]
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2004-2008