Μαθητικό δυναμικό  Σχολικό έτος 2005-06
Κατά στο σχολικό έτος 2005-06 στο σχολείο μας φοιτούσαν 186 μαθητές και μαθήτριες.
Τάξη Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Α1 21 12 9
Α2 21 10 11
Α3 20 9 11
Α 62 31 31
Β1 61 30 33
Β2 22 15 7
Β3 22 12 10
Β 63 32 31
Γ1 20 10 10
Γ2 20 6 14
Γ3 21 7 14
Γ 61 23 38
ΣΥΝΟΛΟ 186 86 100
Οι μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Τάξη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Β 23 6 17 12 6 6 28 20 8
Γ 13 1 12 17 6 11 43 22 21Οι μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τις ακόλουθες επιλογές:
Τάξη Επιλογή Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Α Αισθητική Αγωγή 40 17 23
Εφαρμογές Πληροφορικής 22 14 8
Β Γραμμικό σχέδιο 20 10 10
Ελεύθερο σχέδιο 19 9 10
Εφαρμογές Πληροφορικής 24 13 10
Γ Αρχές Οικονομικής θεωρίας 30 12 18
Εφαρμογές Πληροφορικής 15 5 10
Πολυμέσα - Δίκτυα 16 6 16


Το σχολικό έτος 2005-2006 ήταν η πρώτη χρονιά που λειτούργησε η Γ Λυκείου στο σχολείο μας . Είχε μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αναλυτικά τα ονόματα των επιτυχόντων ...

[Σχολικό έτος 2003-2004] [2004-2005] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [2009-2010]
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2004-2008