Ομάδα προσανατολισμού
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υπολογισμός μορίων (με το νέο σύστημα)


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα
.
.
.

Επιλογή 1 ή 2 από τα 3 Μαθήματα

Μαθηματικά Προσανατολισμού
Βιολογία Προσανατολισμού
Ιστορία Γενικής Παιδείας
.
.
.Επιστημονικό πεδίο
Μόρια
1ο
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
2ο
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
3ο
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
4ο
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
5ο
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παλιό σύστημα (κατεθύνσεις) : [Θετική] [Θεωρητική] [Τεχνολογική]
Νέο σύστημα (ομάδες προσανατολισμού) : [Ανθρωπιστικών σπουδών] [Θετικών σπουδών] [Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής]
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2015 - Βασίλης Αναστόπουλος