Προστασία προσωπικών δεδομένων


Στην ιστοσελίδα μας δημοσιοποιούνται εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάρτηση φωτογραφιών των μαθητών είναι οι ακόλουθες:

- Δεν θα θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παιδί σας,
η διεύθυνση της οικίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), κωδικοί εξετάσεων,
τα ενδιαφέροντα, oι επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ.
σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

- Οι φωτογραφίες είναι σε χαμηλή ανάλυση.

- Αναρτώνται κυρίως φωτογραφίες από ομαδικές δραστηριότητες
και όχι ατομικές εμφανίσεις μαθητών.

Έχει ζητηθεί έγκριση από τους γονείς για ανάρτηση φωτογραφιών στο διαδίκτυο
και οι δηλώσεις τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.

Σε περιπτώσης αρνητικής δήλωσης δεν γίνεται ανάρτηση φωτωγραφιών του.

Αν παρόλα αυτά κάποιος μαθητής θεωρεί ότι κάποια φωτογραφία δεν θέλει να είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα
μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο κ. Αναστόπουλο για απόσυρσή της.
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
[Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2015