Παλιό Εργαστήριο Πληροφορικής

Το παλιό εργαστήριο Πληροφορικής είχε 14 υπολογιστές (Windows XP, 2000) οι οποίοι δεν ήταν συνδεδεμένοι σε δίκτυο . Οι μισοί ανήκαν στο Λύκειο και οι υπόλοιποι στο Γυμνάσιο. Ήταν δωρεές από υπολογιστές της Τράπεζας Πειραιώς, της Vodafone και της Alpha Bank.

Με το τέλος το σχολικού έτους 2007-08 εγκαταστάθηκε το νέο εργαστήριο με σύγχρονο εξοπλισμό με χρηματοδότηση από το υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παλιοί υπολογιστές εργαστηρίου πληροφορικής (2007) Παλιοί υπολογιστές εργαστηρίου πληροφορικής (2007) Παλιοί υπολογιστές εργαστηρίου πληροφορικής (2007)
Παλιοί υπολογιστές εργαστηρίου πληροφορικής (2007) Παλιοί υπολογιστές εργαστηρίου πληροφορικής (2007)[Κτιριακές εγκαταστάσεις][1ο Εργαστήριο Πληροφορικής][2ο Εργαστήριο Πληροφορικής][Κεντρική Σελίδα]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2009