Παρουσίαση του προγράμματος για την Αειφορία


Τη Δευτέρα και Τρίτη 28,29 Μαρτίου 2016 η ομάδα UNESCO έκανε παρουσίαση του προγράμματος
στους μαθητές της Α και Β Λυκείου αντίστοιχα. Θέμα ήταν η Αειφορία και τα αποτελέσματα της ενδοσχολικής έρευνας .
Οι ωριαίες παρουσίασεις έγιναν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.Ενημέρωσαν για την παρουσία στο ΙΣΤ’ Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Αττικής
AspNet Unesco, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Φεβρουαρίου και είχε ως κεντρικό θέμα
«Στοχεύοντας στην αειφορία μέσω της εκπαίδευσης».


Ακολούθησαν προβολές βίντεο:
The Worlds Largest Lesson Introduced by Malala Yousafzai

πρακτικά παραδείγματα αειφορίας από το σχολείο μας


και τη χορευτική δραματοποίηση του ποιήματος "Στη Νύχτα Που Έρχεται" της Μελισσάνθης.
Ερωτηματολόγιο ομάδας UNESCO : Αεοφορία
Η ομάδα Unesco δημιούργησε και επεξεργάστηκε ερωτηματολογίου για την αειφορία.
Το διάστημα από 19 μέχρι 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η ενδοσχολική έρευνα για την αειφορία.
Η διαδικασία καταχώρισης του ερωτηματολόγιου ήταν ηλεκτρονική και πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου.
Στην συνέχεια έγινε επεξεργασία αποτελεσμάτων και παρουσιάστηκαν στη μαθητική κοινότητα.Αειφορία: Ως αειφόρος χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη (sustainable development) «που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες».
Η αειφορία αφόρα όχι μόνο το περιβάλλον και την οικονομία αλλά και τους ανθρώπους, τα δικαιώματα τους
και τις ανάγκες τους.Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [15-16]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2016