Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π

Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π)

ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 ομάδα 45 μαθητών και από τις τρεις τάξεις πραγματοποιήσε την προγραμματισμένη επίσκεψη
στο μουσείο Βορρέ στο οποίο συμμετείχε στο πρόγραμμα «Αποτυπώματα» που διοργανώσει ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης
για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π). Ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το Εκπαιδευτικό Εικαστικό/Αθλητικό Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικοποίησης "Αποτυπώματα" υλοποιείται από το 2009,
στο Μουσείο Βορρέ. Εκτός από διαδραστικά εικαστικά και αθλητικά εργαστήρια, συμπεριλαμβάνει ανοιχτό διάλογο με συνεργάτες
& στελέχη του Σ.Κ.Ε.Π, οι ίδιοι άτομα με αναπηρία.Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015
Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015
Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015
Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015


Στο πρόγραμμα αυτό μαθητές γενικής αγωγής και νέοι με αναπηρίες (κινητική, αισθητηριακή, νοητική) καλούνταινα συμμετάσχουν μαζί
και ταυτόχρονα σε όλες τις δραστηριότητες, οι οποίες διαρκούν 3 ώρες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί ως μοχλός επικοινωνίας
και ένταξης, με γνώμονα τη δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων και όχι το εικαστικό αποτέλεσμα.

Πιο συγκεκριμένα συμπεριλάμβανε :
- Εισαγωγή στο άθλημα του Bocce σε Μεικτές ομάδες
- Εικαστικά εργαστήρια (ζωγραφική σε tshirts - τεχνική του κολλάζ - δημιουργίες με διάφορα αναλώσιμα υλικά κλπ)
- Τεχνικές αναγνώρισης αντικειμένων/λευκού μπαστουνιού με εκπαιδευτές κινητικότητας και προσανατολισμού για άτομα με προβλήματα όρασης
- ανοιχτός διάλογος με νέους με αναπηρία


Οι βιωματικές προσεγγίσεις και τα διαδραστικά εργαστήρια, χωρίς επικοινωνιακές κατευθύνσεις, επιτρέπουν
στους νέους να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλο και να ξεκλειδώσουν την αμηχανία της πρώτης επαφής
με το διαφορετικό.Ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να απαλυνθεί εάν από πολύ μικρή ηλικία,
μαθαίνουμε στα παιδιά να ζουν όλοι ΜΑΖΙ και να μοιράζονται δημιουργικά τη «μοναδικότητα» τους.

Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015
Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015
Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015


Τα προγράμματα του Σ.Κ.Ε.Π συνδυάζουν 3 βασικούς άξονες:
· Εκπαίδευση: Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & συνειδητοποίηση για την πραγματικότητα της αναπηρίας στο σχολικό πλαίσιο
· Αλληλεπίδραση: Προσωπική επαφή και σύμπραξη νέων με & χωρίς αναπηρία, μέσω εικαστικών και αθλητικών προγραμμάτων
· Βίωμα: Προσομοίωση κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας

Έχουν στόχο την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού
και την ενσωμάτωση των νέων με αναπηρία στην καθημερινότητα.Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015
Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015
Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015
Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015 Επίσκεψη στο Μουσείο Βορρέ - Πρόγραμμα «Αποτυπώματα» του Σ.Κ.Ε.Π - 12/11/2015

Τους μαθητές συνόδευσαν οι κα. Ίσκου, κ. Μουζάκης και κα. Κρεμμύδη.Για τις δράσεις του Σ.Κ.Ε.Π επισκεφθήτε την ιστοσελίδα http://www.skep.gr/
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [15-16]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2015