Διενέργεια Διαγωνισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola 2015


Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 75 μαθητές Β και Γ Λυκείου από 13 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Ανατολικής Αττικής
συμμετείχαν στο διαγωνισμό στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola. Από το σχολείο μας συμμετείχαν 20 μαθητές.

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να
γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες
και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA
στις 7 Mαΐου 2015. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιλογή των μαθητών έγινε με βάση την επίδοσή τους σε διαγωνισμό με θέμα:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο
ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και
πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;»

Euroscola 2015

Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας - έκθεσης, θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:
1)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας.
2)Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου.
Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται βάσει μοριοδότησης (έκθεση 60%, ξένη γλώσσα 20%, επίδοση 20%).
Euroscola logo 2015 Διενέργεια Διαγωνισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola 2015
Διενέργεια Διαγωνισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola 2015 Διενέργεια Διαγωνισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola 2015


Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [04-05] [05-06] [06-07] [07-08] [08-09] [09-10] [10-11] [11-12] [12-13] [12-13] [14-15]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2015