Βαψίματα

Η περιβαλλοντική ομάδα «Το σχολειό μας» που ασχολείται με τη διαμόρφωση και αναβάθμιση του εσωτερικού
και του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου μας, απασχολήθηκε με το βάψιμο κάποιων
εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων του σχολείου μας που είχαν λερωθεί από συνθήματα.
Ασχολήθηκαν επίσης με τα σιδερένια εξωτερικά καλάθια , τις κολόνες στους προβολείς του γηπέδου, τις εξωτερικές πόρτες,
κάνοντας μικρές παρεμβάσεις αλλά βελτιώνοντας το περιβάλλον στο οποίο περνάμε αρκετό από τον χρόνο μας ...

15/1/2014
Βαψίματα 13-14

14/2/2014
Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14
Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14

28/2/2014
Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14
Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14

11/3/2014
Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14

1-4/4/2014
Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14
Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14
Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14

13/5/2014
Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14
Βαψίματα 13-14 Βαψίματα 13-14
[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [04-05] [05-06] [06-07] [07-08] [08-09] [09-10] [10-11] [11-12] [12-13] [13-14]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2014