Μαστορέματα

Η περιβαλλοντική ομάδα «Το σχολειό μας» που ασχολείται με τη διαμόρφωση και αναβάθμιση του εσωτερικού
και του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου μας, απασχολήθηκε με μαστερέματα και επιδιορθώσεις ...

20/12/2013
Σπάσιμο του κρασπέδου και δημιουργία ράμπας για στάση αυτοκινήτων ατόμων με ειδικές ανάγκες
Μαστορέματα 13-14 Μαστορέματα 13-14
Μαστορέματα 13-14 Μαστορέματα 13-14


21/2/2014
Για μια ακόμα φορά το βύσμα του μικροφώνου ...
Μαστορέματα 13-14

11/3/2014
Επιδιόρθωση στα καθίσματα της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ...
Μαστορέματα 13-14 Μαστορέματα 13-14
Μαστορέματα 13-14 Μαστορέματα 13-14 Μαστορέματα 13-14


21/3/2014
Στοκάρισμα ...
Μαστορέματα 13-14
[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [04-05] [05-06] [06-07] [07-08] [08-09] [09-10] [10-11] [11-12] [12-13] [13-14]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2014