Φροντίδα κήπου

Την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, αυτοκίνητο του δήμου έφερε χώμα, στα παρτέρια της πίσω αυλής του σχολείου,
για τα φυτά και τα δέντρα, που είχε φυτεύσει η περιβαλλοντική ομάδα (μερικά από αυτά πριν ακόμα
μετακομίσει το σχολείο στο κανονικό μας κτήριο).

Τα παιδιά της περιβαλλοντικής ομάδα του κ. Νερουτσόπουλου άφησαν για λίγο τα βιβλία στην άκρη,
πήραν τσάπες, φτυάρια, τσουγκράνες, κουβάδες,
έβαλαν την κατάλληλη αμφίεση και ανέλαβαν δράση απέναντι στο σωρό του χώματος.

Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014
Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014
Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014
Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014

Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014

Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014
Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014

Ένας έλεγχος στο αυτόματο πότισμα και έτοιμοι ...
Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014
Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014 Φροντίδα κήπου 2014
[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [04-05] [05-06] [06-07] [07-08] [08-09] [09-10] [10-11] [11-12] [12-13] [13-14]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2014