Σχέδιο εκκένωσης του σχολείου
σε περίπτωση σεισμού,
κατά τη διάρκεια του μαθήματος


Κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού, οι μαθητές προφυλάσσονται κάτω από τα θρανία και ο καθηγητής κάτω από την έδρα. Ακολουθεί το σήμα του Διευθυντή.
οι μαθητές προφυλάσσονται κάτω από τα θρανία
Σήμα Παρατεταμένο χτύπημα του κουδουνιού (διάρκεια > 30 sec)
Βήμα 1 Ο καθηγητής παρατάσσει τα παιδιά πίσω από την πόρτα της αίθουσας, σε δυάδες όπως κάθονται στα θρανία - χωρίς τα πράγματά τους. Παίρνει το απουσιολόγιο και τον κατάλογο της τάξης, καθώς και το κινητό του.
Βήμα 2 Ο καθηγητής εξηγεί στα παιδιά ότι θα μετακινηθούν ήσυχα και με απόλυτη τάξη.
Βήμα 3 Ο καθηγητής ανοίγει την πόρτα και όταν έρθει η σειρά του, αρχίζει η έξοδος - κάθοδος.
Πρώτα φεύγουν οι πλησιέστεροι στο κοντινότερο κλιμακοστάσιο.
Από τον 1ο όροφο αδειάζουν :
  • οι νότιες αίθουσες της Γ με τη σειρά Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 από την έξοδο του Λυκείου
  • οι βόρειες αίθουσες της Β με τη σειρά Β3, Β4 από την κεντρική έξοδο
Από το ισόγειο αδειάζουν :
  • οι νότιες αίθουσες της Β με τη σειρά Β1, Β2 από την έξοδο του Λυκείου
  • οι λυόμενες αίθουσες της Α με τη σειρά Α1, Α2, Α3, Α4
Σειρά εκκένωσης τάξεων - Καθορισμός κλιμακοστασίων
Βήμα 4 Ο καθηγητής οδηγεί τη σειρά των παιδιών στα σκαλιά, απ' όπου τα προωθεί στον προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης των τάξεων του σχολείου, έξω από το προαύλιο, χωρίς να βιάζονται αλλά ούτε να καθυστερούν.
Βήμα 5 Μόλις μαζευτούν στον προκαθορισμένο χώρο, η τάξη παραμένει συγκεντρωμένη και καταγράφονται οι απόντες.


[ 'Αλλες Ανακοινώσεις] [Κεντρική Σελίδα]