Σχ. έτος 2017-18
Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

"Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε."
7/11/2017
Δείτε το βίντεο στο You Tube


[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2017