Ομάδα προσανατολισμού
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υπολογισμός μορίων


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα
.
.
.

Επιλογή 1 ή 2 Μαθήματα

Μαθηματικά Προσανατολισμού
Βιολογία Προσανατολισμού
.
.Επιστημονικό πεδίο
Μόρια
1ο
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
2ο
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
3ο
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
4ο
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ομάδες προσανατολισμού : [Ανθρωπιστικών σπουδών] [Θετικών σπουδών] [Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής]
Παλιά μέθοδος υπολογισμού για 5 επιστημονικά πεδία (2016,2017)
Ομάδες προσανατολισμού :
[Ανθρωπιστικών σπουδών] [Θετικών σπουδών] [Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής]
Παλιό σύστημα (κατεθύνσεις μέχρι 2016) :
[Θετική] [Θεωρητική] [Τεχνολογική]


[Κεντρική Σελίδα]

© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2017 - Βασίλης Αναστόπουλος