ΙΖ' Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Αττικής
του Προγράμματος Συνεργαζομένων Σχολείων
(ASPnet) UNESCO

«Συνυπάρχω, Συνανήκω, Συμπορεύομαι»

Θεσμικό και αξιακό πλαίσιο: Κατακτήσεις και προοπτικές


Το 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα θα φιλοξενήσει το ΙΖ΄ Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Αττικής ASPnet UNESCO,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017.