1 Εργασίες στο μάθημα του  γραμμικού σχεδίου Β' Λυκείου  
2 Εργασίες στο μάθημα της τεχνολογίας  Α' Λυκείου  
3 FRANCOPHONIE Παρουσίαση και υποδειγματική διδασκαλία στο μάθημα των Γαλλικών  
4 Δημιουργικές εργασίες μαθητών