Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στη Λογοτεχνία


Την Δευτέρα 18 Απριλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων και πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας
η Δρ. Στέφου Λουκία έκανε το μάθημα της λογοτεχνίας στο Α4 τμήμα του σχολείου μας.
Τη διδασκαλία παρακαλούθησαν οι φιλόλογοι του σχολείου μας και είχε θέμα:
«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στη Λογοτεχνία»

Η κ. Στέφου είναι Σύμβουλος των Φιλολόγων στη ΔΔΕ Αν. Αττικής και έχει στην παιδαγωγική της
ευθύνη το σχολείο μας.


Διδασκαλία στη Λογοτεχνία Διδασκαλία στη Λογοτεχνία
Διδασκαλία στη Λογοτεχνία Διδασκαλία στη Λογοτεχνία
[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [15-16]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2016