33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων

33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων 2016 - logo

Το σχολείο μας συμμετείχε στο 33ο Εθνικό Συνέδριο Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
που έλαβε χώρα στις 22-24 Απριλίου και φιλοξενήθηκε από το Deree και την ακαδημία του ΟΤΕ στο Mαρούσι.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν η επιλογή των 30 καλύτερων από τους οποίους οι 7 πρώτοι
θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην 83η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στο Λάαξ της Ελβετίας.
Επιπλέον επελέγησαν εικοσι τρείς (23) εκ των συμμετεχόντων οι οποίοι θα αναπληρώσουν τους ανωτέρω σε περίπτωση
κωλύματος, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διεθνή fora, καθώς και σε περιφερειακές και
εθνικές συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων που λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση ανά την Ευρώπη.

Μια από τους 23 επιλεγέντες ήταν η Σταυρούλα Γεωργοπούλου της Α τάξης του σχολείου μας.

Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο Νέων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων εξομοιώνει τις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει:
- συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία (νομοθετική παραγωγή),
- κατάρτιση και έγκριση του κοινοτικού προϋπολογισμού και
- άσκηση του δημοκρατικού ελέγχου πάνω στη δράση των κοινοτικών οργάνων,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στα πλαίσια του προγράμματος και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της κάθε επιτροπής ,
ο κάθε συμμετέχων μαθητής προτείνει λύσεις για τα διάφορα προβλήματα ανάλογα το θέμα της επιτροπής.
Μέσω της συζήτησης καταλήγουν στις τελικές προτάσεις.


Την πρώτη ημέρα, οι συμμετέχοντες από τις αποστολές των σχολείων (delegates) χωρίζονται σε επιτροπές (committees)
και μέσα από δραστηριότητες γνωρίζονται μεταξύ τους (teambuilding) και δένονται σαν ομάδα.
Τη δεύτερη μέρα διεξάγονται οι συζητήσεις στις επιτροπές (committee work), οι οποίες καταλήγουν
ομόφωνα σε ένα Ψήφισμα (Resolution) ανά επιτροπή.
Την τρίτη μέρα παρουσιάζονται στην Ολομέλεια (General Assembly) τα Ψηφίσματα όλων
των επιτροπών και ακολουθεί διάλογος με βάση αυτά, ώστε να επικυρωθούν
ή όχι από το σύνολο των delegates.
Όσα ψηφίσματα εγκριθούν από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης θα αποτελέσουν τις προτάσεις
των νέων μαθητών και θα αποσταλούν από το Ε.Κ.Ν.Ε σε πολιτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.




33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων 33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων 33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων
33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων 33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων 33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων
33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων 33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων 33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων
33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων 33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων 33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων
33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων 33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων 33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων 33ο Εθνικό συνέδριο επιλογής του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων





Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο http://nsc.eypgreece.org/
και στο http://www.eypgreece.org/.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας



[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [15-16]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2016