Διενέργεια Διαγωνισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola 2016EUROSCOLA logo
Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016 200 περίπου μαθητές Λυκείων από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Ανατολικής Αττικής
συμμετείχαν στο διαγωνισμό στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola ο οποίος διεξήχθη στο 2ο Λύκειο Γέρακα μας.
Από το σχολείο μας συμμετείχαν 20 μαθητές.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρώπης ηλικίας 16-18 ετών,
τη δυνατότητα να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους,
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τα σχέδιά τους
για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει από το 1992, τις ημερίδες "EUROSCOLA"
στο Στρασβούργο της Γαλλίας.


Ο μηχανισμός του προγράμματος επιτρέπει σε παιδιά από διαφορετικές χώρες να έρθουν σε επαφή.
Από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παύουν να αντιπροσωπεύουν το σχολείο τους και εντάσσονται
σε πολύγλωσσες ομάδες των 100 περίπου μαθητών. Έτσι, οι συμμετέχοντες προκειμένου να επικοινωνήσουν
με τους ομολόγους τους από τις άλλες χώρες, καλούνται να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό
τις γλωσσικές τους γνώσεις.


Η επιλογή των μαθητών έγινε με βάση την επίδοσή τους σε διαγωνισμό με θέμα:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο
ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και
πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;»

Στους μαθητές είχε κοινοποιηθεί ο παρακάτω σύνδεσμος, τον οποίο μπορούσαν να χρησιμοποιούν
για την προετοιμασία τους :
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/Το-κοινοβούλιο-και-η-Συνθήκη-της-Λισαβόνας.html

- Η αξιολόγηση των εργασιών έγινε από επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και η οποία διάλεξε τις καλύτερες εργασίες.
Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας- έκθεσης,
λήφθηκαν υπόψη τα εξής κριτήρια:
1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο.
Προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας
2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου
Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται
βάσει μοριοδότησης (έκθεση 60%, ξένη γλώσσα 20%, επίδοση 20%).


Στόχος του προγράμματος είναι:
- Η εξοικείωση των νέων με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών
- Η ευαισθητοποίηση τους στο ρόλο που θα κληθούν να παίξουν στη μελλοντική οργάνωση της Ευρώπης
- Η συνειδητοποίηση της ανάγκης προάσπισης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων
- Η κατανόηση πως η μάθηση και η χρήση ξένων γλωσσών βοηθάει στην προσέγγιση,
στην επίλυση των προβλημάτων, στην κατανόηση των απόψεων και των προσδοκιών του άλλου
- Η εξοικείωση και εξεύρεση μέσων που θα τους επιτρέψουν στους νέους να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις
και να αξιοποιήσουν την επιθυμία τους για προσφορά.


Διενέργεια Διαγωνισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola 2016 Διενέργεια Διαγωνισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola 2016 Διενέργεια Διαγωνισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola 2016
Διενέργεια Διαγωνισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola 2016 Διενέργεια Διαγωνισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola 2016 Διενέργεια Διαγωνισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Euroscola 2016Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [15-16]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2016