Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 στις 15:30
αποχαιρετούμε τον αγαπητό μας καθηγητή και συνάδελφο μαθηματικό
Δημήτρη Μέρρη.
Η κηδεία θα γίνει στο νεκροταφείο Αγίας Παρασκευής
(δίπλα από τον Δημόκριτο).


[Κεντρική Σελίδα]