Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Δήμο Παλλήνης
την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017Δείτε την ανακοίνωση του δήμου :

Κανονικά θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017
οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και τα σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά),
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.[Κεντρική Σελίδα]