Παρασκευή πρόσφορου20 Νοεμβρίου 2014.
Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών μαθητές και
μαθήτριες από την Α και Β τάξη παρασκεύασαν μόνοι τους, με την βοήθεια της θεολόγου
καθηγήτριας κας Κωνσταντή πρόσφορο.

Είδαν τα υλικά και τη διαδικασία, ζύμωσαν το πρόσφορο και ευχήθηκαν "υπερ υγείας" για όλους
τους συμμαθητές της τάξης τους και τους καθηγητές τους.

Αφού ψήθηκε το πρόσφορο, την επόμενη πήραν από ένα μικρό κομμάτι "αντί δώρου".

Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014
Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014
Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014
Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014
Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014
Παρασκευή πρόσφορου 2014 Παρασκευή πρόσφορου 2014


Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [04-05] [05-06] [06-07] [07-08] [08-09] [09-10] [10-11] [11-12] [12-13] [12-13] [14-15]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2015