Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης

Με τη μετακόμιση στο νέο κτήριο έγινε προσπάθεια να οργανωθεί η βιβλιοθήκη ως χώρος, να γίνει ηλεκτρονική καταγραφή,
να εμπλουτιστεί με νέους τίτλους και να αρχίσει η διαδικασία δανεισμού σε μαθητές και καθηγητές.
Επίσης ο χώρος απέκτησε και τη χρήση του αναγνωστηρίου.

Μετακόμιση Μετακόμιση
Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης

Έγινε ολοκλήρωση της χειρόγραφης καταγραφής των παλιών τίτλων της βιβλιοθήκης
και έγινε εγκατάσταση δικτυακής υποδομής για σύνδεση με το διαδίκτυο
Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης

Τοποθετήθηκαν νέα ράφια
Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης
Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης


Οργανώθηκαν τα βιβλία σε κατηγορίες
Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης
Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης


Ο χώρος αγαπήθηκε από τους μαθητές στον οποίο έβρισκαν ένα φιλόξενο χώρο μελέτης
Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης
Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης
Τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης έγιναν στις 16-12-2013 κατά την ενημέρωση των γονέων.
Χριστουγενιάτικο Μπαζάρ - Ενημέρωση γονέων - Εγκαίνια βιβλιοθήκης 2013 Χριστουγενιάτικο Μπαζάρ - Ενημέρωση γονέων - Εγκαίνια βιβλιοθήκης 2013

Μια πτέρυγα της βιβλιοθήκης είναι αφιερωμένη στην αείμνηστη φιλόλογο καθηγήτρια του σχολείου μας, Καίτη Μποφίλιου.
Χριστουγενιάτικο Μπαζάρ - Ενημέρωση γονέων - Εγκαίνια βιβλιοθήκης 2013 Χριστουγενιάτικο Μπαζάρ - Ενημέρωση γονέων - Εγκαίνια βιβλιοθήκης 2013


Αρκετοί γονείς, καθηγητές και μαθητές προσέφεραν βιβλία.

Χριστουγενιάτικο Μπαζάρ - Ενημέρωση γονέων - Εγκαίνια βιβλιοθήκης 2013 Χριστουγενιάτικο Μπαζάρ - Ενημέρωση γονέων - Εγκαίνια βιβλιοθήκης 2013 Χριστουγενιάτικο Μπαζάρ - Ενημέρωση γονέων - Εγκαίνια βιβλιοθήκης 2013Υπογράφηκε σύμβαση με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Έγινε επιμόρφωση του υπεύθυνου καθηγητή κ. Καρρά ο οποίος εγκατέστησε το λογισμικό βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ
Η βιβλιοθήκη απέκτησε πάνω από 1300 τίτλους τεκμηρίων μέσα σ’ ένα χρόνο

Τον Φεβρουάριο του 2014 η εταιρεία Vodafon πρόσφερε γραφεία και έπιπλα βιβλιοθήκης που μπήκαν στην αίθουσα.
Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης
Δημιουργία Σχολικής βιβλιοθήκης


Ευχαριστούμε επίσης τους:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΟΣ»
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»
ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
IΔΡΥΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
για την προσφορά βιβλίων από τις εκδόσεις τους.
[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [04-05] [05-06] [06-07] [07-08] [08-09] [09-10] [10-11] [11-12] [12-13] [13-14]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2014