Τριήμερη επίσκεψη της Β τάξης σε Μυστρά, Μονεμβασιά

Από την Πέμπτη 18 έως το Σάββατο 20 Απριλίου οι μαθητές και μαθήτριες του Β τάξης επισκέφθηκαν το Μυστρά και την Μονεμβασιά
στα πλαίσια του προγράμματος : «Βυζαντινά κάστρα» - Βυζαντινή Τέχνη : Αρχιτεκτονική, Ναοδομία, Ανθρώπινη δραστηριότητα.

Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013
Μυστράς 18..20-4-2013 Μυστράς 18..20-4-2013Τους μαθητές συνόδευσαν η διευθύντρια κα Γεωργάκη, η κα Σιδερά, η κα Κονίδη, ο κ. Καρράς και ο κ. Ρούσσης.[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [04-05] [05-06] [06-07] [07-08] [08-09] [09-10] [10-11] [11-12] [12-13]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2013