Απονομή των βραβείων και αριστείων στους αριστεύσαντες της περασμένης χρονιάς.

Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008
Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008
Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008
Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008
Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008
Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008
Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008 Εορτασμός επετείου Πολυτεχνείου 2008
[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις 2004-2005] [2005-2006] [2006-2007] [2007-2008] [2008-2009] [Εκδηλώσεις]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2008