Διάρκεια διδακτικών ωρών
Ώρες διαλειμμάτωνΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ώρα 
Διάλειμμα 
1η :       8.15 - 9.00     9.00 - 9.05
2η :       9.05 - 9.50     9.50 -10.00
3η :     10.00-10.45    10.45-10.55
4η :     10.55-11.40    11.40-11.50
5η :     11.50-12.35    12.35-12.40
6η :     12.40-13.25   13.25-13.30 
7η :     13.30-14.10
[ Άλλες Ανακοινώσεις] [ Κεντρική Σελίδα ]