e-ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον

Λύσεις ασκήσεων από τον Οδηγό Μελέτης Μαθητών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλήθος_βαθμών
! ΑΕΠΠ - Οδηγός Μελέτης Μαθητή
! Μη λυμένες ασκήσεις 4.10.4
!
! 4. Να γραφεί πρόγραμμα σε "ΓΛΩΣΣΑ", το οποίο διαβάζει την βαθμολογία
!    ενός τμήματος 26 μαθητών στο μάθημα του ΑΕΠΠ και την αποθηκεύει σε
!    μονοδιάστατο πίνακα. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει:
!    1) Το μέσο όρο του τμήματος.
!    2) Την απόκλιση από το μέσο όρο για κάθε μαθητή
!    3) .....
!    4) Το πλήθος των μαθητών με βαθμό μεγαλύτερο του μέσου όρου.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  Ν = 26
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Β[Ν], i, πλήθος, sum
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: MO, απόκλιση

ΑΡΧΗ

! Διάβασμα τιμών
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
    ΓΡΑΨΕ 'Δώστε ', i, 'o βαθμό : '
    ΔΙΑΒΑΣΕ Β[i] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ


  sum <- 0
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
    sum <- sum + Β[i] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  MO <- sum/ Ν
  ΓΡΑΨΕ 'Μέσος όρος του τμήματος : ', MO


  ΓΡΑΨΕ 'Απόκλιση βαθμών από ΜΟ :'
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
    απόκλιση <- Α_Τ(Β[i] - MO) 
    ΓΡΑΨΕ απόκλιση
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  πλήθος <- 0
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
    ΑΝ Β[i] > MO ΤΟΤΕ
      πλήθος <- πλήθος + 1
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ 'Πλήθος των μαθητών με βαθμό μεγαλύτερο του μέσου όρου : ', πλήθος

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

© 2017 - 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα - Βασίλειος Αναστόπουλος