ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ STEM ΣTO 2o ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ STEM ΣTO 2o ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ
(STEM: Sciences, Technology, Engineering, Mathematics)

Συμμετοχή του 2ου ΓΕΛ Γέρακα
στο Ευρωπαϊκό Έργο Η2020: «Open Schools for Open Societies- OSOS»
(«Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»)

το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020
με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).Συγκεκριμένα, το 2ο ΓΕΛ Γέρακα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής ήδη από την προηγούμενη χρονιά και ήταν από τα σχολεία που ανανέωσαν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους και κατά την τρέχουσα χρονιά σύμφωνα με την με Αρ.Πρ. 12557/15.11.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΝΧΝΟΞΛΔ-ΗΩΙ). Με την με αρ. 1/10-01-2019 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 456/18-01-2019) αποφάσισε την έγκριση συμμετοχής του 2ου ΓΕΛ Γέρακα ως ένα εκ των 120 συνολικά σχολείων που θα συμμετάσχουν στην Β'φάση στο πλαίσιο της ευρείας εφαρμογής του έργου Η2020 ΟSOS : «Open Schools for Open Societies- OSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»).


Συγχαρητήρια Επιστολή του ΙΕΠ

Το ευρωπαϊκό αυτό έργο μελετάει, ερευνά, προτείνει και ενθαρρύνει το σύγχρονο σχολείο προς την απόκτηση χαρακτηριστικών ενός ανοικτού, καινοτόμου και δημοκρατικού «οικοσυστήματος», με ενεργό συμμετοχή τόσο στην εκπαιδευτική όσο και την τοπική κοινότητα. Το «ανοικτό σχολείο» αξιοποιεί την εκπαιδευτική καινοτομία, τα εργαλεία της ανακαλυπτικής μάθησης, την τεχνολογία, τη διδασκαλία των φυσικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών για τη μελέτη και ψηλάφηση τοπικών ζητημάτων. Ένα σχολείο που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και πορεύεται ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος της.

Αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοικτού Σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προσκλήσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα σχολεία που συμμετέχουν θα υποστηριχθούν από το Ι.Ε.Π. στη δημιουργία πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Παιδαγωγική Ομάδα του Έργου OSOS του 2ου ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ:
Γεωργάκη Ευαγγελία, Διευθύντρια, ως συντονίστρια
Αναστόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Πληροφορικής
Δελής Αθανάσιος, Καθηγητής Χημείας,
Βαριστέα Αναστασία, Καθηγήτρια Φυσικής,
Κοτσοβού Ελένη, Καθηγήτρια Χημείας,
Πέτροβα Σοφία, Καθηγήτρια Χημείας,
Προμπονάς Εμμανουήλ, Καθηγητής Μαθηματικών,
Βουτσινά Αλεξάνδρα, Βιολόγος


Η έμφαση στην καινοτομία και η εισαγωγή της φιλοσοφίας STEM ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα:

Προετοιμασία των μαθητών με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και συμμετοχή σε εργαστήρια STEM:
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019,
Προμήθεια εξοπλισμού:
Εντός του Φεβρουαρίου το σχολείο προμηθεύθηκε δύο σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής

Ευχαριστήριο:

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
- γονέα του σχολείου (που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος)
- και τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων
για την ευγενική προσφορά τους.


Χωρίς αυτήν, δεν θα ήταν δυνατόν να ξεκινήσουμε το εργαστήρι ρομποτικής στο σχολείο μας,
το οποίο ήδη λειτουργεί στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών κάθε Πέμπτη.


Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Την Τετάρτη , 27/2/2019 μία ομάδα εκπαιδευτικών αποτελούμενη από τους:
Γεωργάκη Ευαγγελία, Διευθύντρια, Δελή Αθανάσιο, καθηγητή Χημείας και Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, Πέτροβα Σοφία, Χημικό
παρακολούθησαν την ενημερωτική /επιμορφωτική συνάντηση που διενεργήθηκε στο κτήριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36, Αμπελόκηποι, Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 14.00 με 20.00μ.μ. Στη συνάντηση αυτή των επιλεχθέντων σχολείων για το Δίκτυο Open Schools for Open Societies (OSOS) στο ΙΕΠ έγινε η παρουσίαση των βασικών αρχών του προγράμματος, παρουσίαση καλών πρακτικών από τα σχολεία που συμμετείχαν στην πιλοτική φάση, παρουσίαση των Σχεδίων Ανάπτυξης των νέων σχολείων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Επιμόρφωση ERASMUS +

Εκπαιδευτικός του σχολείου μας θα παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο από διεθνή φορέα στην εφαρμογή των αρχών STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία βάσει του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ που υλοποιεί το σχολείο μας με τον τίτλο «Προς το σχολείο του 21ου αιώνα».

[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [18-19]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2019