EUROSCOLA logo
Eπιτυχία μαθητών του σχολείου μας στον διαγωνισμό Εuroscola

Tο πρόγραμμα του διαγωνισμού Εuroscola υποστηρίζεται από το σχολείο μας σταθερά από το 2012
και ως σχολείο έχουμε καταγράψει αρκετές επιτυχίες, στέλνοντας κάθε χρόνο μαθητές μας
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται στο Στρασβούργο, Γαλλία, έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η φετινή, όμως, επιτυχία του σχολείου μας ήταν εξαιρετική.
Στον διαγωνισμό, ο οποίος διεξήχθη την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018 συμμετείχαν 201 μαθητές και μαθήτριες
από 3 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Πειραιά, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής.

Από το σύνολο των 201 μαθητών οι πρώτοι 24 προκρίνονται να παρακολουθήσουν
το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο
τον Ιανουάριο του 2019 με έξοδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Από τους 24 επιτυχόντες οι 6 είναι μαθητές και μαθήτριες του 2ου ΓΕΛ Γέρακα.

Θερμά συγχαρητήρια !

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν:
« Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται
με άμεση καθολική ψηφοφορία από τους ευρωπαίους πολίτες.
Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, το ΕΚ συναποφασίζει με τις κυβερνήσεις
των χωρών μελών της Ένωσης σε μεγάλο ποσοστό της νομοθεσίας και επίσης αναλαμβάνει
σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχει αυξημένες εξουσίες όσον αφορά στον προϋπολογισμό
της Ένωσης, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο των αποφάσεων και είναι απαραίτητη η συναίνεση του
στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον Μάιο του 2019 οι ευρωπαίοι πολίτες από τις 27 χώρες της ΕΕ θα ψηφίσουν στις
ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των 705 Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πώς πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική φυσιογνωμία
της Ένωσης; Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει περισσότερες
αρμοδιότητες ώστε να εκφράσει με πιο αποφασιστικό τρόπο την εντολή των πολιτών της
Ένωσης οι οποίοι με την ψήφο τους θα προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης; ».Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας - έκθεσης, λήφθηκαν υπόψη τα εξής κριτήρια:
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, που να αποδεικνύεται με πτυχίο.
(προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας)
- Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείουΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρώπης ηλικίας 16-18 ετών,
τη δυνατότητα να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους,
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τα σχέδιά τους
για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει από το 1992, τις ημερίδες "EUROSCOLA"
στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Ο μηχανισμός του προγράμματος επιτρέπει σε παιδιά από διαφορετικές χώρες να έρθουν σε επαφή.
Από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παύουν να αντιπροσωπεύουν το σχολείο τους
και εντάσσονται σε πολύγλωσσες ομάδες των 100 περίπου μαθητών.
Έτσι, οι συμμετέχοντες προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους ομολόγους τους από τις άλλες χώρες,
καλούνται να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις γλωσσικές τους γνώσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι:
- Η εξοικείωση των νέων με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών
- Η ευαισθητοποίηση τους στο ρόλο που θα κληθούν να παίξουν στη μελλοντική οργάνωση της Ευρώπης
- Η συνειδητοποίηση της ανάγκης προάσπισης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων
- Η κατανόηση πως η μάθηση και η χρήση ξένων γλωσσών βοηθάει στην προσέγγιση,
στην επίλυση των προβλημάτων, στην κατανόηση των απόψεων και των προσδοκιών του άλλου
- Η εξοικείωση και εξεύρεση μέσων που θα τους επιτρέψουν στους νέους να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις
και να αξιοποιήσουν την επιθυμία τους για προσφορά.
[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [18-19]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2019