ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Το 2ο ΓΕΛ Γέρακα υποδέχθηκε τον κ. Γιώργο Μόσχο, νομικό, πρώην Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 για τη διεξαγωγή δομημένης συζήτησης με μαθητές των Α'και Β' τάξεων του Λυκείου με θέμα «Ενεργοί και Υπεύθυνοι πολίτες σε ένα Δημοκρατικό Σχολείο».Σκοπός είναι η διαμόρφωση κουλτούρας δημοκρατικού σχολείου, η ενδυνάμωση της δημοκρατικής λειτουργίας, η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή και η καλλιέργεια της ιδιότητας του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη.

Στόχος της ενδοσχολικής δράσης ήταν η άσκηση των μαθητών στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην τήρηση των βασικών αρχών του διαλόγου, στο σεβασμό των εννοιών της υπευθυνότητας και λογοδοσίας, έτσι ώστε η συμμετοχή των μαθητών και μετέπειτα πολιτών στα κοινά να διέπεται από κανόνες, ήθος και ωριμότητα.

Στην δράση, η οποία είχε διάρκεια δύο διδακτικών ωρών με διάλειμμα και υλοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου, συμμετείχαν περίπου 70 μαθητές οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Γεωργάκη Ευαγγελία, Ίσκου Αρχοντούλα, Τσιαπράζη Μαρία, Ψαρουδάκη Ευδοξία

Αρχικά, οι μαθητές κάθησαν σε κύκλο και παρακολούθησαν μία εισαγωγή από τον κ.Γ.Μόσχο για τον σκοπό της συνάντησης: να συζητηθούν ιδέες για το πώς μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των μαθητών ως ενεργών πολιτών μέσα και έξω από το σχολείο που λειτουργεί δημοκρατικά.

Στο α'μέρος οι μαθητές χωρίσθηκαν σε 8 ισομεγέθεις ομάδες, τέσσερεις σε κάθε τάξη, και δόθηκαν οι θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολήθηκαν:

Η κάθε ομάδα είχε την δυνατότητα να συζητήσει όποιο θέμα θέλει, να επιλέξει έναν συντονιστή, να συζητήσουν και να συμφωνήσουν σε μία ή δύο προτάσεις που θα παρουσίαζαν στη συνέχεια στην ολομέλεια. Οι προτάσεις είχαν να κάνουν με το πώς μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των μαθητών ως ενεργών και υπεύθυνων πολιτών. Σημαντικό στοιχείο που θα έπρεπε να είχε κάθε πρόταση είναι το πώς μεθοδεύεται η υλοποίησή της με τη συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων μαθητών και με τον υπεύθυνο ρόλο των εκπροσώπων τους.

Β' μέρος

Ένας ή δύο εκπρόσωποι από κάθε ομάδα παρουσίασαν την πρότασή τους/τις προτάσεις τους, οι οποίες μετά από ολιγόλεπτη συζήτηση τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβαν τα μέλη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου-μαθητές της Γ' Λυκείου, οι οποίοι κράτησαν και τα πρακτικά της δράσης.

Θεωρούμε ότι οι μαθητές συμμετείχαν σε όλα τα στάδια της συζήτησης, σε μικρές ομάδες και στην ολομέλεια, με σοβαρότητα και ωριμότητα και φάνηκε ότι έχουν κατακτήσει τις βασικές αρχές του διαλόγου και κριτικής επεξεργασίας των προτάσεων. Η δημοκρατική παιδεία διδάσκεται και μαζί με τους μαθητές μας θα διανύσουμε τον δρόμο.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γιώργο Μόσχο για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και τη διοργάνωση αυτής της ενδοσχολικής δράσης.[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [18-19]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2019