Σεμινάριο Moddle


Moodle logo

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2017 από 15:00 μέχρι 19:00 στο εργαστήριο πληροφορικής
του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε σεναρίο με θέμα : «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και
εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle»

Ήταν η πρώτη από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις . Το σεμινάριο απευθυνόταν για εκπαιδευτικούς
της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και το διοργανώνουν
ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής κ. Κανίδης Ευάγγελος,
η Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας κ. Παρδάλη Μαρία ,
το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας
και με την τεχνική υποστήριξη από το εργαστήριο Πληροφορικής του 2ου ΓΕΛ Γέρακα.

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου θα είναι:

- η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης

και εξ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών μαθημάτων με
το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας Moodle

- η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία

- η εκμάθηση και χρήση Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού γενικής χρήσης για
εφαρμογές που είναι χρήσιμες για όλους τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι
παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά.

- η γνωριμία και χρήση ποικίλων διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων που
υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και είναι διαθέσιμα στους
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όπως είναι η δημιουργία ιστολογίου (blog), wiki,
η κατασκευή ιστοσελίδων, γκαλερί φωτογραφιών κ.ά.

- Η χρήση συνεργατικών εργαλείων.

[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [17-18]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2017