Μέτρηση της έντασης του Βαρυτικού πεδίου στο Εργαστήριο Φ. Ε.

Στο πλαίσιο των δημιουργικών εργασιών στο μάθημα της φυσικήςτην Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε
την Μέτρηση της έντασης του Βαρυτικού πεδίου στο Εργαστήριο Φ. Ε. του σχολείου μας από το Α4.
Υπεύθυνη καθηγήτρια : Αναστασία Βαριστέα
[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [17-18]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2018