Εκπαιδευτική επίσκεψη Γ τάξης στην Τεχνόπολη
Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 οι μαθητές της Γ τάξης επισκέφθηκαν την Τεχνόπολη (Γκάζι)
και ξεναγήθηκαν τις εγκαταστάσεις του Βιομηχανικoύ Μουσείου Φωταερίου,
το οποίο υπήρξε εργοστάσιο παραγωγής φωταερίου στην Αθήνα.Τα βιομηχανικά μνημεία είναι μάρτυρες τόσο των τεχνολογικών επιτευγμάτων μιας ολόκληρης εποχής
που τώρα έχουν ιστορική αξία, όσο και του μόχθου και των εργασιακών σχέσεων σε προηγούμενες εποχές.
Για το λόγο αυτό, σημασία έχει να διασώζονται και να αναδεικνύονται, όχι μόνο τα βιομηχανικά κελύφη
και ο τεχνικός τους εξοπλισμός, αλλά και μαρτυρίες εργαζομένων, προφορικές και γραπτές, αρχειακό υλικό
και ό,τι άλλο θεωρείται ιστορικό τεκμήριο.
Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αφορά στο σύνολο των αξιόλογων αρχιτεκτονικών καταλοίπων όλων των εποχών
και θέτει διάφορα σημαντικά και ενδιαφέροντα ζητήματα όσον αφορά στη διατήρησή τους.
Σημαντική παράμετρο αποτελεί η επανάχρηση των κτιρίων, δηλαδή η ένταξη σε αυτά μιας χρήσης,
συνήθως νέας και διαφορετικής από την αρχική, που προσδίδει στο διατηρητέο κτίριο χαρακτηριστικά
οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.
Τους μαθητές συνόδευσαν οι κα. Τίνα Δουλγεράκη, κα. Φιλία Αναστασιάδου και κ. Θανάσης Δελής.


[Κεντρική Σελίδα] [Εκδηλώσεις] [17-18]
© 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα 2017