ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2017-2018
Α1 Τσιαπράζη Μαρία
Α2 Ρούσσης Ιωάννης
Α3 Πέτροβα Σοφία
Α4 Βαριστέα Αναστασία
Α5 Ψαρουδάκη Ευδοξία


Β1 Σιδερά Παρασκευή
Β2 Δελής Αθανάσιος
Β3 Μιχάλης Ευάγγελος
Β4 Οικονομοπούλου Στυλιανή
Β5 Μπάρκας Κωνσταντίνος


Γ1 Δουλγεράκη Σταματία
Γ2 Δήμου Αναστάσιος
Γ3 Ταούζη Βασιλική
Γ4 Ίσκου Αρχοντούλα
Γ5 Αναστασιάδου Φιλία

[ 'Aλλες Ανακοινώσεις] [Κεντρική Σελίδα]